Εκδηλώσεις ΒιΒλιοθήκη Αμπελώνα

Στην τελευταία δράση της Βιβλιοθήκης Αμπελώνα για φέτος τα παιδιά ετοίμασαν τα γλυκά σημεία σε μια απολαυστική σημειότουρτα για τους…
Στη δέκατη όγδοη δράση της Βιβλιοθήκης Αμπελώνα οι μικροί μας φίλοι ενημερώθηκαν για τους φάρους σημεία στις άγριες θάλασσες και…
Συνεχίστηκαν και τον Ιούλιο οι δράσεις της Καλοκαιρινής Εκστρατείας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμπελώνα.
Πλούσιος σε δράσεις της Καλοκαιρινής Εκστρατείας 2017 ήταν ο Ιούνιος για τη Βιβλιοθήκη Αμπελώνα. Στην πρώτη δράση που είχε θέμα…